บริษัท P.S. Processing Center Co., Ltd. ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 ในนามบริษัท เพิ่มสหาย สตีล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านเหล็กม้วนและเหล็กแผ่นให้แก่ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ในปี 2551 บริษัท เพิ่มสหาย สตีล ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50,000,000 บาท และได้ขยายโรงงานจากถนนประชาอุทิศไปยังถนนพระราม 2 เพื่อรองรับแก่ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตด้วยโรงงานและเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4 เท่า จากเดิม 30,000 ตันต่อปี เป็นกว่า 120,000 ตันต่อปี ขณะนี้ ทางบริษัทได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท P.S. Processing Center Co., Ltd. รวมถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100,000,000 บาท เพื่อที่จะสื่อถึงสินค้าและบริการของบริษัทที่มากขึ้น จนถึงการเพิ่มศักยภาพในการแปรรูปเหล็กม้วนและแผ่นต่อลูกค้าในและต่างประเทศต่อไปในอนาคต 
 
ด้วยประสบการณ์ในการบริการแก่ลูกค้ากลุ่มยานยนต์ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มผู้ผลิตทั่วไป กว่า 20 ปี ในการนำเสนอเหล็กม้วนและแผ่นที่มีคุณภาพตลอดจนถึงการจัดส่งที่ตรงเวลาและการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทางบริษัท P.S. Processing Center Co., Ltd. เชื่อมั่นว่าเราสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่เหนือชั้นกว่าให้แก่ลูกค้าของเราได้ด้วยความมั่นใจ

Company Overview

P.S. Processing Center (PSPRO)
 
Established: 1993
 
Capital Investment: 100,000,000 Baht
 
No. of employees: 100 Personal


Major Business:
 • Supplier of Steel Products
 • Supplier of Carbon Steel Sheets and Coils
 • Supplier of Coated Steel Sheets and Coils
 • Supplier of Special Grade Steel Sheets and Coils 
 • Contract Processing Services
 • Contract Slitting Service
 • Contract Shearing Service
 • Contract Blanked-size (Cut to size) Processing Service
Major Facilities:
 • Slitter Lines
 • Mini-Slitter Lines
 • Leveler Shearing Lines
 • Mini-Leveler Shearing Lines
 • Non-Leveler Shearing Lines
 • Engineering Facility for Maintenance
Processing Capacity: Slitting and Shearing of 10,000 MT per Month
 
Master Coil Storage Capacity: 30,000 MT